Street Photo Thailand HOME PHOTOGRAPHERS LEGENDS NEWS ARTICLES FEATURED PROJECTS SUBMISSION SPTEP ABOUT CONTACT
โครงการประกวดภาพถ่าย Nikon Photo Contest 2012-2013
Posted by Akkara Naktamna - Nov 10, 2012 08:24
นิคอนประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย Nikon Photo Contest ประจำปีพ.ศ. 2555 – 2556 โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2556 ผ่านทาง http://www.nikon-photocontest.com/
 
โครงการประกวดภาพถ่าย “Nikon Photo Contest" (NPC) เป็นชื่อใหม่ที่ใช้แทนชื่อโครงการเดิม "Nikon Photo Contest International" (NPCI) จัดขึ้นโดยนิคอน ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2512 โดยมีเป้าหมายเพื่อ "ส่งเสริมวัฒนธรรมการถ่ายภาพโดยเปิดเวทีให้ช่างภาพจากทั่วโลก ทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่น ได้พบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน"
 
สำหรับการประกวดในปีนี้ นับเป็นครั้งที่ 34 นิคอนได้ปรับรูปแบบการแข่งขัน ในหลายด้าน โดยเฉพาะการเพิ่มรางวัลประเภทภาพเคลื่อนไหว ขณะนี้กำลังเปิดรับผลงานภาพถ่าย 4 ประเภท ได้แก่ ภาพเดี่ยว (Category A), ภาพชุด (Category B ซึ่งประกอบด้วยภาพถ่ายเป็นชุด 2-5 ภาพ), ภาพเคลื่อนไหว (Category C ซึ่งเป็นไฟล์วิดีโอความยาว 45 วินาที) และภาพนิ่งเคลื่อนไหว หรือ Motion Snapshot (Category D) ทั้งนี้ ใน Category D ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพนิ่งเคลื่อนไหว (Motion Snapshot) ที่รวมภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวไว้ด้วยกัน และถ่ายด้วยกล้องนิคอน วัน ซึ่งเป็นกล้องดิจิตอลที่สามารถเปลี่ยนเลนส์ได้
 
คณะกรรมการตัดสินในครั้งนี้ประกอบด้วยช่างภาพชื่อดังที่มีผลงานโดดเด่นใน ระดับโลก ผู้ซึ่งจะคัดเลือกผลงานชั้นยอดรวม 54 ผลงานเพื่อรับรางวัลที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ในแต่ละประเภท รวมถึงรางวัลสุดยอดภาพถ่าย (Grand Prize) สำหรับสุดยอดผลงานที่ได้รับการส่งเข้าประกวด นอกจากนี้ ทางโครงการยังจัดให้มีรางวัล "ผลงานยอดนิยม” (Participants’ Award for Most Popular Entry) จากการลงคะแนนเลือกโดยผู้เข้าประกวดด้วยกัน โดยจะมีการประกาศผลงานที่ชนะการประกวดในช่วงเดือนสิงหาคม ปี 2556 และผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจะจัดแสดงในนิทรรศการภาพถ่าย โดยกำหนดการและสถานที่ รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ประกาศให้ทราบต่อไป
 
หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ Nikon Photo Contest ประจำปี พ.ศ. 2555 – 2556
 
ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
โครงการนี้เปิดรับผู้สนใจทุกคน ทั้งช่างภาพระดับมืออาชีพและสมัครเล่น สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โดยไม่จำกัดอายุ เพศ หรือสัญชาติ
 
แนวคิดหลักและประเภท
แนวคิด: ไม่กำหนดแนวคิดหลักใดๆ สำหรับผลงานที่จะส่งเข้าประกวดทั้ง 4 ประเภท
 
ประเภทการถ่ายภาพ
ประเภท A:         ภาพเดี่ยว
ประเภท B:         ภาพชุด (ซึ่งประกอบด้วยภาพถ่ายเป็นชุด 2-5 ภาพ)
ประเภท C:        ภาพเคลื่อนไหว (ซึ่งเป็นไฟล์วิดีโอความยาว 45 วินาที)
ประเภท D:        ภาพนิ่งเคลื่อนไหว หรือ Motion Snapshot (ถ่ายด้วยฟังก์ชั่น Motion Snapshot ของกล้องนิคอน วัน)
 
ระยะเวลาส่งผลงานเข้าประกวด
วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2555 จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.00 น.(ตามเวลามาตรฐานของญี่ปุ่น)
 
วิธีสมัครเข้าประกวด
ผู้สมัครสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ Nikon Photo Contest 2012–2013 (http://www.nikon-photocontest.com/) กรอกแบบฟอร์มแล้วส่งใบสมัครพร้อมผลงาน
 
หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด
· ผู้สมัครแต่ละคนสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกิน 10 ผลงาน ในประเภท A และ B ตัวอย่างเช่น ส่งประกวดภาพถ่ายประเภทภาพเดี่ยวอย่างละ 1 ผลงาน รวม 2 ภาพ และส่งอีก 1 ชุด จำนวน 4 ภาพในประเภทภาพชุด รวมเป็นทั้งหมด 6 ภาพ
· ไม่สามารถส่งงานเดียวกันหรือบางส่วนของงานเดียวกันทั้งในประเภท A และ B
· ผู้สมัครแต่ละคนสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้เพียง 1 ผลงานในแต่ละประเภท C และ D โดยผลงานดังกล่าวสามารถส่งเพิ่มเติมจากผลงานที่ส่งในประเภท A และ B
· อนุญาตให้ส่งเฉพาะผลงานที่เป็นต้นฉบับ (original work) ซึ่งยังไม่เคยเปิดเผยที่ใดมาก่อนและเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมประกวด ผลงานใดที่เคยส่งประกวดในการประกวดอื่นๆ ก่อนหน้านี้หรือในขณะนี้จะไม่ได้รับการพิจารณา ประเภทของผลงานที่ส่งเข้าประกวดในโครงการอื่นๆ ยังรวมถึงผลงานที่ส่งเข้าประกวดในโครงการอื่นหลังจากส่งเข้าประกวดในโครงการ Nikon Photo Contest ด้วย
 
ผลงานที่จะได้รับการพิจารณา
ประเภท A และ B
· ไฟล์ข้อมูลภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล (ทั้งแบบ Medium format และ Large format) รูปภาพที่ได้รับการตกแต่งโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือโดยวิธีการอื่นใด จะได้รับการพิจารณาไม่จำกัดภาพสี หรือขาวดำ (ภาพสแกนจากภาพที่ถ่ายด้วยกล้องฟิล์มไม่สามารถส่งเข้าประกวดได้)
· ขนาดไฟล์: สูงสุด 20 MB
· รูปแบบไฟล์: ควรเป็น JPEG/150 dpi
· พื้นที่สีมาตรฐานสำหรับการตัดสิน คือ sRGB
· ผู้เข้าประกวดอาจได้รับการขอให้ส่งภาพความละเอียดสูงเพื่อการเผยแพร่หรือจัดแสดงที่เกี่ยวข้องกับการประกวด
 
ประเภท C
· ไฟล์ภาพเคลื่อนไหวที่จาก footage shot โดยใช้ฟังก์ชั่นการบันทึกภาพเคลื่อนไหวของกล้องดิจิตอลสำหรับถ่ายภาพนิ่ง (รวมทั้งกล้องขนาดกลางและขนาดใหญ่)
· ความยาว: 45 วินาที
· ไฟล์ภาพเคลื่อนไหวแต่ละไฟล์ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีขนาดไฟล์ 200 MB หรือน้อยกว่าและเป็นไฟล์ MOV
· เพลงที่นำมาใช้ประกอบผลงานจะต้องไม่ติดลิขสิทธิ์ และจะต้องแสดงและบันทึกเสียงโดยผู้เข้าประกวด หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้เข้าประกวดให้ดำเนินการ (ไม่อนุญาตให้ใช้เพลงที่จัดทำขึ้นเพื่อการค้าถึงแม้ว่าจะไม่ติดลิขสิทธิ์ เช่นกัน) หรือเป็นผลงานที่ผู้เข้าประกวดถือลิขสิทธิ์อยู่ และเป็นผลงานที่ลิขสิทธิ์ยังไม่ถูกโอนไปอยู่ในความดูแลของผู้จัดเก็บค่า ลิขสิทธิ์
 
ประเภท D
· ไฟล์ภาพนิ่งเคลื่อนไหว หรือ Motion Snapshot ที่ถ่ายด้วยฟังก์ชั่น Motion Snapshot ในกล้องนิคอน วัน
· ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นไฟล์ MOV
 
การตัดสิน/ประกาศผล
ภายหลังจากการตัดสินผลงานในรอบแรกแล้ว ผลงานที่เข้ารอบจะได้รับการเผยแพร่บนเว็บไซด์ www.nikon-photocontest.com/en/#/judge  (กำหนดการเผยแพร่ผลงานในช่วงปลายเดือนเมษายน 2556) การตัดสินรอบที่สอง (เมษายน) และรอบสุดท้าย (มิถุนายน) โดยจะประกาศผลการตัดสินขั้นสุดท้ายบนเว็บไซต์ในเดือนสิงหาคม ปี 2556 ผู้เข้าประกวดทั้งหมดมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเพื่อคัดเลือกผลงานที่สมควรได้รับ รางวัล "ผลงานยอดนิยม” จากการโหวตของผู้เข้าร่วมประกวด (Participants’ Award for Most Popular Entry) รายละเอียดจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการบนเว็บไซต์
 
คณะกรรมการซึ่งมีตัวแทนจากทั่วโลก
 
รางวัล
ผลงานที่โดดเด่นที่สุดในประเภท A, B และ C จะได้รับรางวัลชนะเลิศ (Grand Prize) จำนวนรางวัลรวมทั้งสิ้น 49 รางวัลในประเภท A, B และ C ซึ่งแบ่งเป็นรางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล และรางวัลที่ 1, 2 และ 3 ในแต่ละประเภทรวม 48 รางวัล และอีก 3 รางวัลสำหรับผลงานยอดเยี่ยมในประเภท D
 
ผู้ชนะทั้งหมดในประเภทดังกล่าวข้างต้นจะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมผลิตภัณฑ์นิ คอน ซึ่งมีมูลค่าตามประเภทของรางวัล นอกจากนี้ ผลงานยอดเยี่ยมที่ถ่ายด้วยเลนส์ NIKKOR จะได้รับรางวัล "NIKKOR Award" พร้อมถ้วยรางวัลและเงินรางวัล และผู้ได้รับรางวัล "ผลงานยอดนิยม” จากการโหวตของผู้เข้าร่วมประกวด (Participants’ Award for Most Popular Entry) จะได้รับเงินรางวัลและถ้วยรางวัล นอกจากนี้ จะมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลขึ้น และผู้ได้รับรางวัลสุดยอดภาพถ่าย (Grand Prize) และรางวัลที่ 1 ในแต่ละประเภทจะได้รับสิทธิ์ให้เผยแพร่ผลงานอื่นๆ ในแกลเลอรี่ภาพบนเว็บไซต์ Nikon Photo Contest 2012–2013
 
รายละเอียดรางวัล
ประเภท รางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 รางวัลที่ 3
รางวัลสุดยอดภาพถ่าย (Grand Prize) จำนวน: 1 รางวัล
· ผลิตภัณฑ์นิคอนมูลค่ารวม 1,000,000 เยน
· สิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงานในแกลเลอรี่ภาพ - -
 
Category A:
ภาพเดี่ยว จำนวน: 1 รางวัล
· ผลิตภัณฑ์นิคอน มูลค่ารวม 500,000 เยน
· สิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงานในแกลเลอรี่ภาพ จำนวน: 5 รางวัล
· ผลิตภัณฑ์นิคอนมูลค่ารวม 200,000 เยน จำนวน: 10 รางวัล
· ผลิตภัณฑ์นิคอนมูลค่ารวม 100,000 เยน

Category B:
ภาพชุด จำนวน: 1 รางวัล
· ผลิตภัณฑ์นิคอนมูลค่ารวม 500,000 เยน
· สิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงานในแกลลอรี่ภาพ จำนวน: 5 รางวัล
· ผลิตภัณฑ์นิคอนมูลค่ารวม 200,000 เยน จำนวน: 10 รางวัล
· ผลิตภัณฑ์นิคอนมูลค่ารวม 100,000 เยน

Category C:ภาพเคลื่อนไหว จำนวน: 1 รางวัล
· ผลิตภัณฑ์นิคอนมูลค่ารวม 500,000 เยน
· สิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงานในแกลอรี่ภาพ จำนวน: 5 รางวัล
· ผลิตภัณฑ์นิคอน มูลค่ารวม 200,000 เยน จำนวน: 10
· ผลิตภัณฑ์นิคอนมูลค่ารวม 100,000 เยน

Category D: ภาพนิ่งเคลื่อนไหว หรือ Motion Snapshot จำนวน: 3 รางวัล
· ผลิตภัณฑ์ Nikon มูลค่ารวม 200,000 เยน - -

NIKKOR Award จำนวน: 1 รางวัล
· รางวัลมูลค่า 100,000 เยน - -
"ผลงานยอดนิยมจากการโหวตของผู้เข้าร่วมประกวด” (Participants’ Award for Most Popular Entry) จำนวน: 1 รางวัล
· รางวัลมูลค่า 500,000 เยน - -

หมายเหตุ
· จะไม่มีการมอบรางวัลสุดยอดภาพถ่าย (Grand Prize) ให้หากไม่ปรากฏผลงานที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด
· ผู้ชนะทั้งหมดจะได้รับถ้วยรางวัล
· รางวัลที่ไม่ใช่เงินจะไม่สามารถเปลี่ยน โอน หรือแลกเป็นเงินสดได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nikon-photocontest.com/en/
© 2012 - 2024 Street Photo Thailand