Street Photo Thailand HOME PHOTOGRAPHERS LEGENDS NEWS ARTICLES FEATURED PROJECTS SUBMISSION SPTEP ABOUT CONTACT
การถ่ายภาพคือการใช้ชีวิต : วินัย ดิษฐจร
Posted by Akkara Naktamna - Oct 30, 2012 20:47
วินัย ดิษฐจร  ชื่อนี้อาจจะไม่ได้เป็นชื่อที่คุ้นหูนักแต่จากผลงานและเรื่องราวชีวิตในฐานะการเป็นช่างภาพสำนักข่าวต่างประเทศหลากหลายสำนัก ภาพถ่ายที่มีเนื้อหาเข้าถึงอารมณ์เปรียบเสมือนงานศิลปะที่มีความสวยงามผสมอารมณ์ที่สื่อออกมาได้อย่างหนักแน่น ชัดเจนและลึกซึ้ง
 
ไม่น่าเชื่อเลยว่าจากกระเป๋ารถเมล์ ทหารราบและจับกังโรงงานและจบการศึกษาเพียงแค่ระดับชั้น ม.3 จะกลายมาเป็นช่างภาพฝีมือฉกาจได้ แต่คุณวินัยพิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าความมุมานะพยายามในการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาทำให้เกิดเป็นความชำนาญหล่อหลอมตัวเองอยู่ตลอดเวลา
 
ประสบการณ์ทำงานทุกอย่างที่คุณวินัยเล่าให้เราฟัง จะสังเกตุได้ว่าคุณวินัยมีเป้าหมายในการเป็นช่างภาพอย่างชัดเจน ถึงแม้จะไม่มีโอกาสได้จับกล้องเลยก็ตาม การสังเกตุการใช้ชีวิต บุคลิกและอุปนิสัยของผู้คนที่มีความแตกต่างตลอดเวลาในขณะเป็นกระเป๋ารถเมล์ การสังเกตุแสงจากดวงอาทิตย์ที่พาดผ่านตลอดเช้าจนค่ำขณะที่เป็นทหาร อีกทั้งไม่เคยได้เข้าอบรมหรือเข้าเรียนการถ่ายภาพ สิ่งเหล่านี้เป็นบทพิสูจน์ความสำเร็จอย่างดียิ่งที่ได้มาด้วยพรแสวงโดยไม่ได้อาศัยพรสวรรค์
 
การทำงานตามที่ฝันและรักสะท้อนผ่านเรื่องราวที่ฟันฝ่า อดทน พยายามและเรียนรู้อย่างจริงจังผ่านประสบการณ์จริงทำให้ภาพถ่ายแต่ละภาพสามารถสื่อสารออกมาด้วยความตั้งใจและเต็มไปด้วยความรู้สึกสะท้อนเรื่องราวมากกว่าเป็นภาพข่าว แววตาของผู้คนในพื้นที่เสี่ยงภัย อารมณ์ของผู้คนที่กำลังโกรธเคือง หรือความสวยงามของงานสารคดีมากมาย 
 
ภาพทุกภาพ ผ่านการใช้ชีวิตอย่างโชกโชน และถ่ายทอดออกมาด้วยพลังในการสื่อสารลึกซึ้งผ่านความรู้สึกมากเกินกว่าข้อความหรือคำพูดใดๆ...

http://www.streetphotothailand.com/VinaiDithajohn
 
© 2012 - 2023 Street Photo Thailand