Street Photo Thailand HOME PHOTOGRAPHERS LEGENDS NEWS ARTICLES FEATURED PROJECTS SUBMISSION SPTEP ABOUT CONTACT
Street Photo Thailand Mentorship Program
Posted by Street Photo Thailand - Nov 24, 2017 15:43


Street Photo Thailand Mentorship เป็นโปรแกรม 3 เดือนที่จัดขึ้นเพื่อช่างภาพสตรีทไทยที่ต้องการจะพัฒนามุมมองและความคิดในการถ่ายรูปแบบต่อเนื่อง โดยจุดประสงค์ของโปรแกรมนี้คือ ค้นหาและผลักดันความสามารถของช่างภาพให้ไปไกลกว่าการถ่ายรูปเดี่ยวจนไปถึงการถ่ายรูปเป็นแบบภาพชุด (Photo Series) และโปรเจคต่อๆไป โดยโปรแกรมนี่ก็ยังเหมาะกับกับช่างภาพที่ต้องการจะถ่ายภาพเดี่ยวเป็นหลัก แต่อยากได้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในการคัดภาพและเปิดมุมมองใหม่ๆในการถ่ายภาพสตรีทอีกด้วย 

Mentors

Rammy Narula
Akkara Naktamna
Jad Jadsada


จำนวนผู้เรียน 

12 คน

 
วิธีสมัคร
 
- รบกวนเขียนด้วยว่าต้องการได้อะไรจากโปรแกรมนี้ ถ้ามีไอเดียทำโปรเจคอยู่แล้วให้ใส่คำอธิบาย (Artist Statement) มาด้วย 
- ส่งรูปสตรีทเดี่ยว 10 รูป หรือ 7-10 รูปของภาพชุดที่เคยทําหรือกําลังทําอยู่

 
ความรู้เทคนิคที่ควรมี
 
- ถ่ายรูปเป็นและใช้โปรแกรมคัดรูปและแต่งรูปเป็นอยู่แล้วเป็นพื้นฐานเนื่องจากโปรแกรมนี้จะไม่เน้นสอนเทคนิค
- มี Notebook ที่สามารถใช้ได้จริงในการคัดรูปและเสนองานเพื่อนํามาเข้าประชุม
- มี Facebook และ Facebook Messenger เพื่อใช้ในการสื่อสารกับกลุ่ม Mentors และนักเรียนคนอื่น 

 
รายละเอียดการสอน 
 
จุดมุ่งหมายของโปรแกรมนี้จะอยู่ที่การช่วยเหลือผู้สมัครให้ไปตามเป้าหมายที่ตัวเองตั้งใจไว้ รวมทั้งช่วยเหลือในด้านต่างๆตั้งแต่การค้นหามุมมองส่วนตัว เพิ่มความสามารถในการเลือกและคัดรูป รวมไปถึงการจัดเรียงภาพได้ด้วยตัวเอง 
 
มีการนัดกันเป็นกลุ่ม 4 ครั้งใน 3 เดือน
นัดแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 4/5 ชั่วโมง
วันนัดจะเป็นเวลา 13:00 - 17:00 ทุกครั้ง 

10 กุมภาพันธ์ 2561
3 มีนาคม 2561
24 มีนาคม 2561
28 เมษายน 2561

 
สถานที่ 

จะแจ้งให้ทราบอีกทีแต่จะอยู่ช่วง BTS ASOKE หรือ SIAM 


หมายเหตุ
 
- ในช่วง 3 เดือนนี้จะมีกลุ่ม Facebook ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ feedback กันและกันทั้ง mentors กับ นักเรียน 
- ถ้าจําเป็นจะสามารถนัดเดี่ยวได้แล้วแต่ความสะดวกของ mentors

 
จบเรียน
 
- จะมีการจะจัดแสดงงานของผู้สมัครในสถานที่ที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
- งานที่เป็นภาพชุด (Photo Series) ที่ถูกผ่านการคัดเลือกจะได้รับนำเสนอผลงานที่ C-Type Magazine
- ผู้สมัครจะเข้าไปร่วมกลุ่ม SPT Alumni และรับสิทธิพิเศษใน workshop ครั้งต่อๆไปตามเงื่อนไขของกลุ่ม


ราคาเต็ม 17,500 บ.

* หากสมัครก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2561 ราคา 15,000 บ. *

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ mentorship.spt@gmail.com  
www.streetphotothailand.com
 

© 2012 - 2022 Street Photo Thailand