Street Photo Thailand HOME PHOTOGRAPHERS LEGENDS NEWS ARTICLES FEATURED PROJECTS SUBMISSION SPTEP ABOUT CONTACT
นิทรรศการภาพถ่าย การเปลี่ยนแปลงของญี่ปุ่นหลังสงคราม
Posted by Akkara Naktamna - Sep 13, 2016 10:38


งานนิทรรศการภาพถ่าย “การเปลี่ยนแปลงของญี่ปุ่นหลังสงคราม” The photography exhibition "Metamorphosis of Japan After the War" 1945-1964
 
เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการเปิดงานนิทรรศการภาพถ่าย “การเปลี่ยนแปลงของญี่ปุ่นหลังสงคราม” (The Metamorphosis of Japan After the War 1945-1964) ซึ่งเป็นการผลงานภาพถ่ายของช่างภาพชาวญี่ปุ่น 11 ท่านและคัดสรรโดยซึกุโอะ ทาดะและมาร์ค ฟอยสเทล และขอเชิญร่วมฟังการเสวนาพิเศษ โดย อาจารย์อรรคฆ์ ฟองสมุทร ภัณฑารักษ์ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ เกี่ยวกับการมุมมองการคัดสรรภาพถ่ายที่นำมาจัดในนิทรรศการนี้ ในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2559 โดยการเสวนาจะจัดขึ้น ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 เวลา 15.00 น.และพิธีเปิดจะมีขึ้น ณ ชั้น 1 ของหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เวลา 16.00 น. งานนิทรรศการนี้จะสิ้นสุดการแสดงในวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559   
 
    งานนิทรรศการนี้จัดแสดงภาพถ่ายหลังสงครามของญี่ปุ่นทั้งสิ้น 123 ภาพที่ถ่ายระหว่างปี พ.ศ. 2488 และปี พ.ศ. 2507 โดย 11 ช่างภาพชาวญี่ปุ่น ได้แก่ อิเฮ คิมุระ, ยาสึฮิโระ อิชิโมโตะ, เคน โดมอน, เอโคะ โฮโซเอะ, ฮิโรชิ ฮามายะ, คิคุจิ คาวาดะ, โชเม โทมัตสึ, ทาเคโยชิ ทานูมะ, ชิเจกิ นากาโนะ, อิคโคะ นาราฮาระ และทาดาฮิโคะ ฮายาชิ ทั้งนี้ ยุค“หลังสงคราม”นี้ถูกกำหนดโดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายประการที่เกิดขึ้นระหว่างการสิ้นสุดของสงครามในปี ค.ศ. 2488 และโอลิมปิคที่กรุงโตเกียว ปี พ.ศ. 2507 เนื้อหาการแสดงนิทรรศการจะจัดแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา คือ ช่วงแรก ผลจากสงคราม ช่วงที่สอง ระหว่างขนบธรรมเนียมประเพณีและความเป็นสมัยใหม่ และยุคที่สาม สู่การเป็นญี่ปุ่นยุคใหม่ ถึงแม้ว่าญี่ปุ่นจะเป็นประเทศที่ถูกทำลายเสียหายย่อยยับหลังสงครามโลกครั้งที่สองในปี พ.ศ. 2488 ญี่ปุ่นเองได้ผ่านช่วงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายด้านทางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม

   ในโอกาสนี้ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯและสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะสามารถเข้าร่วมงานเสวนา และงานนิทรรศการภาพถ่าย “การเปลี่ยนแปลงของญี่ปุ่นหลังสงคราม” เพื่อแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงของญี่ปุ่นผ่านผลงานภาพถ่ายที่สะท้อนถึงแง่มุมอันหลากหลายที่น่าสนใจร่วมกัน

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
  
 
The Japan Foundation, Bangkok, in collaboration with Office of Contemporary Art and Culture (OCAC), Ministry of Culture, would like to invite you to attend the opening of the photo exhibition “Metamorphosis of Japan After the War 1945-1964,” by 11 Japanese photographers and curated by Tsuguo Tada and March Feustel as well as the special talk by Mr. Ark Fongsamut, the curator of Bangkok University Gallery (BUG) about the curatorial perspectives observed through the photos exhibited on Saturday 17th September 2016. The The special talk will start at 3 p.m. at the auditorium room on the 1st floor floor of Ratchadamnoen Contemporary Art Center (RCAC), followed by the Opening ceremony at 4 p.m. on the 1st  floor of the same venue. This exhibition will be on view until Friday 14th October 2016.
 
 This photo exhibition features 123 images taken by 11 talented Japanese artists including Ihee Kimura, Yasuhiro Ishimoto, Ken Domon, Eikoh Hosoe, Hiroshi Hamaya, Kikuji Kawada, Shomei Tomatsu, Takeyoshi Tanuma, Shigeichi Nagano, Ikko Narahara and Tadahiko Hayashi and curated by Tsuguo Tada and Marc Feustel. This “postwar” period was characterized by numerous major events which occurred between the end of the WWII in 1945 and the 1964 the Tokyo Olympics. The display of the exhibition is divided into three sections: the Aftermath of War, Between Tradition and Modernity, and Towards a New Japan. Despite being a defeated and devastated country after WWII in 1945, Japan underwent drastic transformations in terms of society, economy and culture after only two decades 
 
On this occasion, we, the Japan Foundation, Bangkok, in collaboration with Office of Contemporary Art and Culture (OCAC), Ministry of Culture, truly look forward to your attendance at the special talk and the opening of the photo exhibition “Metamorphosis of Japan After the War 1945-1964” to exchange and share knowledge and understanding about various interesting aspects of changes in Japan after the war as reflected from this photo exhibition.  

Download Press Release


 

 
© 2012 - 2022 Street Photo Thailand