Street Photo Thailand HOME PHOTOGRAPHERS LEGENDS NEWS ARTICLES FEATURED PROJECTS SUBMISSION SPTEP ABOUT CONTACT
New street photography?
Posted by Akkara Naktamna - Oct 25, 2012 22:15
ศิลปินชาวอเมริกัน Doug Rickard ได้เสนอแนวทางใหม่ของ Street Photography โดยใช้ความสามารถของ Google Street View ในงานชิ้นล่าสุดของเขา  “A New American Picture” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการ "New Photography 2011" ที่ MOMA

Doug Rickard นำเสนอชุดภาพถ่ายที่แสดงความกระด้าง และอ้างว้างของชุมชนเมืองในอเมริกา ในสถานที่เหล่านี้ร้านรวงต่างปิดตัว ผู้คนบางตา มีอารมณ์ของการทอดทิ้งและโดดเดี่ยวอย่างรุนแรงแฝงอยู่ ซึ่งทำให้รู้สึกเหมือนดูภาพวาดของ Edward Hopper

Richard นำเสนอภาพเบื้องลึกของพื้นที่เมืองที่ดูโดดเดี่ยว สังคมที่ถูกตัดขาดในเมืองใหญ่ของอเมริกา เช่น ดีทรอยท์ นิวออรีน หรืออินเดียนาโพลิส อย่างที่ Richard ว่าไว้ สถานที่เหล่านี้แสดงถึงความฝันของคนอเมริกันที่ล่มสลายลง

สิ่งที่น่าประหลาดใจในงานของเขาคือ Rickard สร้างงานโดยไม่ต้องลุกออกไปจากโต๊ะทำงานเลย ทั้งๆที่ช่างภาพ Street คนอื่นๆต้องออกเดินเพื่อค้นหาความจริงตามท้องถนนและสถานที่ต่างๆ แต่ Richard กลับค้นเข้าไปใน Google Street View และหลังจากปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของภาพที่ได้มาจากฐานข้อมูลอันใหญ่โตของ Google Street View เขาก็ได้ชิ้นงานที่มีคุณค่าเกี่ยวกับความอ้างว้างในเมืองใหญ่ออกมา

งานของเขายังแสดงให้เห็นถึงบทบาทของศิลปินในยุคที่มีข้อมูลมากมายและพร้อมใช้งาน ทุกวันนี้ทุกคนสามารถถ่ายรูปได้ โพสภาพได้ แชร์ภาพได้ สามารถทำเรื่องราวรอบๆตัวเป็นสารคดีได้เลยทั้งทางตรง และทางอ้อม ศิลปินแทบไม่ต้องสร้างงานใหม่เลย เพียงแต่มุ่งไปที่ความคิดสร้างสรรค์ และใส่เรื่องราวไปที่ผลงานที่ถูกสร้างออกมาแล้วแทน

Richard ได้ชี้ให้เห็นว่า Google Street View เปรียบได้กับแหล่งข้อมูลที่ดี ฐานข้อมูลของ Google Street View เก็บข้อมูลรูปภาพที่ได้จากกล้องถ่ายภาพอัตโนมัติที่ติดอยู่บนหลังคารถ ที่ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสถานที่ๆมีการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดได้ ทำให้พลังอำนาจของ Google Street View เปรียบได้กับการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดได้เลยทีเดียว เราไม่ต้องรู้ว่ารูปถูกถ่ายที่ไหน ถ่ายโดยใคร แต่มันก็ยังสร้างความน่าตื่นเต้นให้กับผู้ใช้ได้อยู่ดี ท้ายสุดผลงานของ Doug Rickard ได้ตั้งคำถามสำคัญเกี่ยวกับการเชือมโยงกันระหว่าง พื้นที่ ข้อมูล และการควบคุมจากสังคม

ดูผลงานของเขาได้ที่ http://www.americansuburb.com/

Source: http://artale.tumblr.com/post/23062346720/newstreetphotography 
Translated by Akkara Naktamna
© 2012 - 2023 Street Photo Thailand