Street Photo Thailand HOME PHOTOGRAPHERS LEGENDS NEWS ARTICLES FEATURED PROJECTS SUBMISSION SPTEP ABOUT CONTACT
Undefining Street Photography
Posted by Akkara Naktamna - Oct 12, 2012 11:06

 

ในการให้สัมภาษณ์และการสัมนาหลายๆครั้งมีสองคำถามเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 
1. ช่วยให้คำจำกัดความของ Street Photography ได้หรือไม่
2. การถ่ายภาพ Street Photography ยังมีอนาคตอยู่หรือเปล่า
 
เมื่อก่อนผม (Nick Turpin) พยายามที่จะอธิบายสถานะของ Street Photography ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายภาพสารคดี ผมพูดเกี่ยวกับการเข้าถึง และทัศนคติ มากกว่าการถ่ายภาพในสถานที่ใดๆ อธิบายเรื่องการใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพให้น้อยชิ้น และการขาดปฏิสัมพันธ์กันระหว่างช่างภาพกับสิ่งที่ถูกถ่าย 
 
ในคำถามที่สองผมได้อธิบายไปว่า ขณะนี้สังคมและวัฒนธรรมกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นสิ่งที่ Street Photography จะนำเสนอต่อไปนั้นก็ต้องมีความเปลี่ยนแปลง ก่อเกิดมุมมอง และแนวคิดสดใหม่ได้เช่นกัน
 
แต่สุดท้ายผมก็สำนึกได้ว่าที่ผมอธิบายไปทั้งหมดนั้น มันผิดถนัด!
ตอนนั้นผมเดินตามแนวคิดที่ว่า Street Photography เป็นเหมือนกับรั้วที่ล้อมพื้นที่หนึ่งๆอยู่ พื้นที่นั้นมีชื่อว่า Photography ซึ่งหากคิดเช่นนี้ก็ต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัดเดิมๆ ย่ำไปตามแนวทางที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา ซึ่งไม่ควรเป็นเช่นนั้น ตอนนี้ผมเข้าใจอย่างแน่ชัดแล้วว่า คำถามข้างต้นมีข้อบกพร่อง รวมถึงสิ่งที่ผมได้เคยอธิบายออกไปนั้นเป็นเพียงลักษณะทั่วไปของ Street Photography เท่านั้น ยังไม่ใช่คำนิยามที่แท้ของมัน
 
ความเข้าใจของผมคือ Street Photography เป็นเนื้อเดียวกับ Photography มีรูปแบบที่ง่ายและเบื้องต้นที่สุด พูดง่ายๆคือ Street Photography มีความเป็นกลางในของตัวมันเอง ขณะที่การถ่ายภาพอื่นๆเช่น Lanscape, Fashion, Portrait, News, Art,  Advertising ฯลฯ เหล่านี้มีความสลับซับซ้อนที่มากขึ้น จนต้องการคำจำกัดความที่แตกออกไป หลุดออกไปจากกรอบของความเรียบง่าย และความเป็นกลางของคำว่า Photography
 
เมื่อเด็กหยิบกล้องขึ้นมาแล้วกดถ่ายภาพ ผลลัพธ์ที่ได้คือภาพที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เป็นความเรียบง่ายของ Street Photography และที่มาของจุดเริ่มของทุกๆการถ่ายภาพ การตอบสนองขั้นพื้นฐานที่มีต่อภาพเบื้องหน้า เช่น ภาพคนๆหนึ่ง รถคันหนึ่ง สีๆหนึ่ง ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของ Street Photography สิ่งนี้ได้ก้าวข้ามขั้นตอนการสร้างภาพถ่ายออกไป โดยไม่ขึ้นกับเจตน์จำนงค์ใดๆทั้งสิ้น
 
จริงๆแล้วเราเป็นช่างภาพ Street กันทุกคนก่อนที่เราจะตั้งกฎต่างๆให้ตัวเองไปเป็นช่างภาพ Portrait, Fasion, Landscape, Art และช่างภาพอื่นๆซะอีก Street Photography ก็คือ Pure Photography ซึ่งคำถามที่สองตอบง่ายมากนั่นก็คือ อนาคตของ Street Photography จะขับเคลื่อนไปพร้อมๆกับการถ่ายภาพแขนงต่างๆ เพราะตัวมันเองเปรียบเสมือนหัวขบวนที่ขับเคลื่อนและสืบทอดไปถึงการถ่ายภาพทุกๆชนิด
 
คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ภาพถ่ายแรกๆมักเป็นภาพของถนนหนทาง ภาพแคนดิดง่ายๆ หลายภาพอาจถูกคิดว่าเป็นภาพทิวทัศน์ (Landscape) แต่แท้ที่จริงมันเป็นภาพ Street Photography เสมอ คำจำกัดความอื่นใดจะถูกตีความรองลงมา หรือถูกแทนที่
 
ถึงตอนนี้ช่างภาพ Street คงไม่จำเป็นต้องอธิบายหรือให้คำจำกัดความตัวเราเองอีก ไม่ต้องถกเถียงอยู่บนการเล่นคำไปมา ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ Photography ที่จะจำกัดความตัวมันเอง อะไรที่ใหม่หรือความดีความชอบย่อมส่งต่อมาถึง Street Photography ในที่สุด นั่นทำให้ Street Photography แตกต่าง และมีคุณค่าอย่างยิ่ง
 
 
© 2012 - 2023 Street Photo Thailand