Street Photo Thailand HOME PHOTOGRAPHERS LEGENDS NEWS ARTICLES FEATURED PROJECTS SUBMISSION SPTEP ABOUT CONTACT
When My Hero Gets Sick
พ่อคือฮีโร่ของเรามาตลอด
พ่อแข็งแรงมาก จำไม่ได้เลยว่าครั้งสุดท้ายที่พ่อป่วย มันเมื่อไหร่
นี่เองทำให้เราลืมคิดไปเลยว่า พ่อของเราจะเจ็บป่วยได้
วันนี้พ่อของเราเป็นมะเร็ง เราก็ตามดูแลท่านใกล้ชิดกว่าเดิม
.
ภาพชุดนี้ เราถ่ายช่วงที่มาส่งพ่อตรวจที่โรงพยาบาล
เรารู้สึกว่าเราอยู่ผิดที่ผิดทาง โรงพยาบาลไม่น่าใช่ที่ที่เราต้องมากันบ่อยๆ
เราเลยพยายามเก็บภาพ ความรู้สึกผิดที่ผิดทางนั้นเอาไว้ ..

Akaradech Chulaotrakul (Tomz)

Facebook: https://www.facebook.com/tomz.akaradech

 
 
Submit Your Project

© 2012 - 2024 Street Photo Thailand